Nový fond investuje miliardu dolarů do londýnského globálního vývojového centra, aby zachránil vývoj aplikací pro bankovní, komerční a vzdělávací sektor po Brexitu


I kvůli Brexitu je těžší přilákat talentované vývojáře do londýnského technologického centra, které se zaobírá vývojem nových aplikací v oblasti finančních služeb, bankovnictví, ecommerce a online výuky. Navíc už nyní je jasné, že ani pro investice a investory atraktivní nízká úroková míra, která pomáhala technologickým start upům, se už nikdy nevrátí. I z toho důvodu vzniká nový fond, který přinese do globálního londýnského technologického centra až miliardu dolarů, aby zabránil jeho úpadku.

"Brexit přináší Londýnu nebezpečí ztráty postavení globálního technologického centra a výrazně ztěžuje získávání talentovaných jednotlivců," upozornil Gareth Jefferies, jeden z partnerů společnosti RTP Global a oznámil vznik nového fondu, který nabídne 1 miliardu dolarů technologickým startupům. Fond se zaměří zejména na oblasti umělé inteligence, podnikového softwaru, fintechu /technologie pro finanční a bankovní sektor/, elektronického obchodu /eshopy/ a edtechu /online forma vzdělávání/.

Z této částky bude 660 milionů dolarů investováno do společností v rané fázi růstu a zbývajících

340 milionů dolarů bude určeno pro etablované společnosti, které již mají potenciál pro proniknutí

na trh. Mezi předchozí úspěšné investice fondu patří kybernetická firma DataDog, doručovací

služba DeliveryHero a platební aplikace Cred.

Díky svým pobočkám v Londýně, Paříži, Amsterdamu, New Yorku, Dubaji a Bangalúru RTP Global

bude mít možnost investovat peníze do firem po celém světě. Tato investice přichází v době, kdy je

postavení Londýna jako globálního technologického centra neustále zpochybňováno, neboť větší

firmy stále častěji upřednostňují Spojené státy před hlavním městem Spojeného království.

Gareth Jefferies ve svém rozhovoru pro deník Standard zdůraznil, že Londýn stále zůstává

významným globálním hráčem v technologickém odvětví, ale obtíže při přilákání talentovaných

zaměstnanců by mohly jeho pozici ohrozit.

"Je nepochybné, že Londýn stále zůstává významným globálním technologickým centrem, avšak

je nutné, aby se přizpůsobil a rozvíjel, pokud si přeje udržet své postavení vynikajícího místa pro

zakládání technologických společností," uvedl Jefferies.

Schopnost města přitahovat mezinárodní talenty byla v historii jedním z klíčových faktorů,

nicméně Brexit značně zkomplikoval a tento proces zdrazil - jak pro startupy, tak pro talentované

jednotlivce. Nové programy pro technologická víza jsou začátkem, ale samy o sobě nejsou

dostatečné.

Současně se technologické ekosystémy rozvíjejí po celé Evropě. Státní představitelé evropských

zemí se snaží tato centra stále více zatraktivnit jako základny pro budování moderních

technologických společností. Francie je skvělým příkladem toho, jak veřejná politika a financování

mohou skutečně urychlit rozvoj technologických ekosystémů během poslední dekády.

Pokud si Londýn a celá Velká Británie přejí nadále úspěšně konkurovat na globální úrovni v

technologické sféře, musí přilákání talentů být považováno za nejvyšší prioritu a kromě toho se

mohou inspirovat úspěšnými iniciativami v Evropě i v jiných zemích.

Založení fondu této velikosti je povzbudivým signálem pro startupové prostředí po období, kdy

financování v minulém roce pokleslo. Nicméně Jefferies varoval, že situace z roku 2021 se už

pravděpodobně nebude opakovat.

"Když se trh minulý rok obrátil, mnoho fondů reagovalo panikařením nebo zpomalilo své investice, protože bylo zřejmé, že získání financování pro jejich další fondy bude obtížnější," uvedl Jefferies.

"Investice dočasně klesly, ale na trhu je stále dostatek finančních prostředků a nyní pozorujeme opětovný růst investic z těchto nižších úrovní. Nicméně nejedná se o klasické oživení, jaké jsme viděli v minulosti: nízká úroková míra byla výjimečným jevem a neočekávám, že by se tržní aktivita vrátila na úroveň, kterou jsme pozorovali v letech až do roku 2021. To, co nyní vidíme, je návrat k dlouhodobému průměru jak na straně investorů, tak v rizikových fondech," dodává.

Text: Daniel O'Boyle, Evening Standard

Překlad do češtiny: Nikita Umnov

https://www.standard.co.uk/business/brexit-is-putting-london-s-global-tech-hub-stat