Britská vláda ruší genderově neutrální toalety. V každé nově postavené budově musí být oddělené toalety pro muže a ženy, a to s důrazem na školy

Britská vláda přijala nová opatření týkající se genderově neutrálních toalet

V nově postavených nebytových budovách budou dostupné samostatné toalety pro ženy, čímž bude zajištěna oddělená prostorová struktura pro jednotlivá pohlaví. Tento standard ochrany soukromí a důstojnosti bude dodržován i při rozsáhlých rekonstrukcích stávajících budov.

Ministryně pro rovnost, Kemi Badenochová, zdůraznila význam zajištění soukromí a důstojnosti při užívání veřejných zařízení. Nicméně podle ní má přechod na ´genderově neutrální´ toalety negativní dopad na dodržení základních práv žen a dívek.

Paní Badenochová, která je zároveň státní tajemnicí pro podnikání a obchod, dále poznamenala, že navrhovaná opatření zajistí v nových budovách v Anglii oddělené mužské, ženské nebo unisex záchody. Současně budou zveřejněny pokyny, které objasní rozdíly a budou sloužit k ochraně důstojnosti, soukromí a bezpečnosti všech uživatelů. Výjimkou jsou zařízení, kde je celá místnost určena pouze pro jednu osobu a lze ji uzamknout zevnitř.

Rovněž budou zpřísněna existující pravidla, která vyžadují, aby školy zajistily oddělené toalety pro chlapce a dívky starší osmi let. Ministři zdůrazňují, že rostoucí počet unisex toaletních zařízení vzbuzuje obavy ohledně soukromí a důstojnosti, zejména u žen, a může způsobit delší fronty.

Ministři také vyjadřují znepokojení nad ženami, které kvůli těhotenství nebo hygienickým potřebám mohou potřebovat toalety využívat častěji.

Diskuze o konkrétním způsobu implementace nových úprav už začala. Podle loňského průzkumu agentury YouGov preferuje oddělené toalety pro muže a ženy 87 procent dotázaných. Zhruba 35 procent zastává stanovisko, že by měly být k dispozici toalety pro obě pohlaví.

Autor článku: Sami Quadri Zdroj: https://www.standard.co.uk/news/uk/gender-neutral-toilets-women-kemi-badenoch-uk-b1100367.html

Překlad do češtiny: Nikita Umnov