Interní zpráva: Sorosova nadace přijímá novou strategii omezeného financování v rámci EU

Z interního e-mailu, který upoutal pozornost agentury Reuters, jasně vyplývá, že nadace Open Society Foundations, založená Georgem Sorosem, plánuje výrazně omezit či dokonce úplně ukončit svou činnost v rámci Evropské unie. Namísto toho se chce nadace zaměřit na jiné oblasti světa. Toto rozhodnutí, jak je popsáno v e-mailu, představuje značný posun v strategii této charitativní sítě, která usiluje o přesun od vnitřních evropských záležitostí k řešení rozsáhlejších globálních problémů v jiných regionech.

"V nedávném e-mailu jsme představili nový schválený strategický směr, jenž zahrnuje postupné omezení a ukončení části našich dosavadních aktivit v Evropské unii. Tímto krokem se zaměřujeme na přesunutí zdrojů a pozornosti směrem k jiným oblastem světa. Je důležité zdůraznit, že tato změna nijak nezmenšuje hodnotu dosažených úspěchů našich zaměstnanců v minulosti. Právě naopak, reflektuje naše budoucí ambice a snahu dosáhnout významného dopadu na globální úrovni."

V červnu letošního roku nadace oznámila, že 93 letý finančník Soros má v plánu předat vedení svého fondu svému synovi Alexovi. Nadace, jež uděluje granty v celkové hodnotě 25 miliard dolarů, rovněž sdělila, že v rámci strategického přeorientování propustí v červenci 40 % svých zaměstnanců z celého světa.

V oficiálním prohlášení zaslaném agentuře Reuters zdůraznil předseda Nadace Open Society  Foundations, Alex Soros, že i v novém kontextu pracovních změn zůstává on a nadace OSF plně oddáni evropskému projektu. George Soros, maďarský Žid, který po druhé světové válce emigroval do Spojených států, vybudoval své jmění a dlouhodobě podporuje skupiny, jež hájí liberální demokratické hodnoty a otevřené hranice ve východní Evropě. Proslavil se svou sázkou proti britské libře, díky níž v roce 1992 získal více než 1 miliardu dolarů.

Organizace, která každoročně směřuje přibližně 1,5 miliardy dolarů, bude i nadále finančně podporovat programy v Evropě, zahrnující země jako Ukrajina, Moldavsko, Kyrgyzstán a západní Balkán, a to prostřednictvím národních nadací. Mluvčí Nadace Open Society Foundations zdůraznil, že nový finanční model bude klást větší důraz na konkrétní příležitosti, které povedou k většímu dosahu , a jež budou určeny v nadcházejících měsících. Mluvčí dodal, “že práce v Evropě vždy reflektovala neustále se měnící kontext a tyto nové změny jsou v souladu s dlouhodobým trendem této dynamiky.

Překlad: Nikita Umnov

Zdroj: Reuters, https://www.reuters.com/world/europe/soros-foundation-limit-eu-funding-new-strategy-internal-email-2023-08-15/