Londýn rozšiřuje nízkoemisní zónu na celé své území. Potvrdilo to rozhodnutí Nejvyššího soudu, které nevyhovělo pěti čtvrtím, vedenými Konzervativci, kteří chtěli návrh zablokovat


 Rozhodnutím Nejvyššího soudu bylo na konci srpna uděleno povolení k rozšíření nízkoemisní zóny ULEZ (Ultra Low Emission Zone), která má pokrýt celý Londýn, a to od 29. srpna.

V listopadu 2022 představil starosta Londýna, Sadiq Khan /Labour Party, levice/, klíčový krok svého plánu pro čistotu ovzduší - rozšíření nízkoemisní zóny ULEZ (Ultra Low Emission Zone, tedy česky ´velmi nízkoemisní zóna´). Toto rozšíření vstoupí v platnost od 29. srpna 2023. Khan má za cíl snížit míru znečištění oxidem uhličitým v Londýně tím, že majitelé nejvíce znečišťujících vozidel budou muset platit za jejich provoz v hlavním městě.

Rozšíření nízkoemisní zóny vyvolalo výrazný odpor, zejména ze strany konzervativců, kteří intenzivně usilovali o zrušení tohoto návrhu. Pět radnic vedených Konzervativní stranou - londýnskými částmi Hillingdon, Bromley, Bexley a Harrow spolu s radou hrabství Surrey se pokusily návrh rozšíření nízkoemisní zóny zablokovat u Nejvyššího soudu. Nicméně koncem července byla jejich právní námitka zamítnuta, a tak rozšíření nízkoemisní zóny bude pokračovat. Ačkoli dojde ke změně oblasti, na kterou se nízkoemisní zóna vztahuje, cena poplatku zůstane neměnná.

Jaká je výše poplatku za jízdu v ultra nízkoemisní zóně?

Pokud vaše vozidlo nesplňuje emisní normy v nízkoemisní zóně, budete muset platit denní poplatek ve výši 12,50 GBP za jízdu v rámci nízkoemisní zóny, a to i pokud jste rezident. Výjimkou je situace, kdy je vaše vozidlo zaparkované a nepoužíváte ho. Podle údajů TfL - Londýnského dopravního podniku, 9 z 10 vozidel, která jezdí ve vnějším Londýně, tedy mimo historické centrum, již splňuje emisní normu, především benzínová vozidla registrovaná po roce 2006 a dieselová vozidla registrovaná po roce 2015. Pokud chcete ověřit, zda váš vůz tuto normu splňuje, můžete to zkontrolovat na webových stránkách zde: https://tfl.gov.uk/modes/driving/lez-lez-services-37309.

Registrovat a zaplatit jednodenní poplatek za vjezd do Londýna pak můžete zde: https://tfl.gov.uk/modes/driving/dvs-safety-permit-application/ 

/Pozn. redakce zLondyna: Konkrétní shrnutí, co musíte udělat pro to, abyste mohli jet do Londýna autem, naleznete v dalším článku koncem tohoto týdne. Pokud máte auto elektrické, můžete jezdit bez obav v celém Londýně, pokud máte hybridní automobil, tak také, kromě části historického centra Londýna, i sem je však možné vjet jakýmkoliv vozidlem bez poplatku večer, v noci a v brzských ranních hodinách./

Na jaké oblasti bude nízkoemisní zóna rozšířena?

Vysokoemisní zóna byla poprvé zavedena v dubnu 2019 a původně se omezila na stejnou oblast, kde řidiči platili poplatek ve výši 15 liber denně za znečištění životního prostředí. Poté, v říjnu 2021, byla nízkoemisní zóna rozšířena na území kolem North Circular a South Circular. V srpnu 2023 dojde k dalšímu rozšíření zóny na všechny londýnské obvody a její hranice budou zahrnovat oblasti jako Enfield, Harmondsworth a Upminster. 

Jaké jsou možnosti podpory?

Někteří obyvatelé Londýna, včetně zdravotně postižených a osob s nízkými příjmy, mají možnost využít programu šrotovného, který jim poskytuje finanční podporu na sešrotování nevyhovujících vozidel, a také mohou dočasně získat osvobození od poplatků. Kromě toho se ve Velkém Londýně zavádějí další autobusové linky, jako například Superloop, které usnadní cestování po londýnských předměstích.

Původní zdroj článku: https://londontheinside.com/the-ulez-expansion-2023-the-latest-updates/#:~:text=The%20August%202023%20expansion%20of,see%20the%20full%20zone%20here

Překlad do češtiny: Nikita Umnov