Skandál týkající se de-bankingu Nigela Farage měl podle bývalého diplomata dopad na všechny zahraniční ambasády


Bývalý diplomat prozradil, že událost týkající se nelegálních bankovních transakcí, kterou odhalil Nigel Farage, měla v roce 2014 dopad na velvyslanectví a vyšší komise. Nicméně vláda Davida Camerona tuto událost ututlala. 

Bývalý významný diplomat ve Velké Británii prozradil, že před téměř deseti lety britské banky zrušily účty téměř všem zahraničním velvyslanectvím a vysokým komisím zemí Commonwealthu se sídlem v Londýně. Toto odhalení naznačuje, že skandál, který vyšel najevo poté, co se banka Coutts pokusila z politických důvodů zrušit účty Nigela Farageho, trvá nejméně od roku 2014.

Diplomat, který v té době vedl zastoupení své země ve Spojeném království, uvádí, že skandál s ukončováním bankovních služeb postihl všechna velvyslanectví a vysoké komise ve Spojeném království, a to od malých karibských zemí až po velvyslanectví USA.

Diplomaté těchto zemí sdělili své obavy na ministerstvu zahraničí a Commonwealthu (FCO). Avšak v době, kdy David Cameron stál v čele vlády s Georgem Osbornem na ministerstvu financí a Philipem Hammondem jako ministrem zahraničí, byla tato krize potlačena a diplomaté byli požádáni, aby se k této záležitosti nevyjadřovali. Bývalý významný diplomat však zdůrazňuje, že pro menší státy zůstává tato otázka problematická.

Bývalý diplomat mimo jiné podotkl, že opatření proti praní špinavých peněz, jež byla zavedena jak Velkou Británií, tak EU, měla vliv na velvyslanectví a vysoké komise. Zástupci menších zemí uvedli: "Tento problém měl dopad na každou ambasádu a vysokou komisi u dvora svatého Jakuba a hrozilo, že to znemožní fungování diplomatické sítě." 

Země s menší ekonomikou byly zvláště postiženy, protože nemají vlastní clearingové banky a potřebují místní bankovnictví k úhradě plateb. "Problém spočívá v tom, že vaše země vám poskytuje peněžní částku určenou na pokrytí nákladů za služby a personál. Tím pádem je nezbytné mít zde britský účet k provozování."

Řada diplomatů se ocitla v situaci, kdy museli pokrýt náklady na personál a výdaje velvyslanectví ze svých osobních soukromých účtů, aby zvládli situaci, dokud nebyl tento problém vyřešen.

Skandály, jako je případ Panama Papers, vedly k zavedení přísnějších pravidel jak ve Spojeném království, tak v Evropské unii. Tyto události vyvolaly podezření, že některá velvyslanectví by mohla být využívána k legitimizaci nezákonně získaných peněz.

Důsledky tohoto skandálu se projevily i na americkém velvyslanectví, kterému se nakonec podařilo otevřít účet u Metro Bank díky angažovanosti svého zakladatele Vernona Hilla. V budově velvyslanectví se po určitou dobu nacházela pobočka Metro Bank. 

Bývalý diplomat sdělil: "Když jsme zrušili účet u HSBC, strávil jsem hodně času hledáním nové banky. Bohužel jsme se setkali s odmítnutím ze všech stran. Nakonec jsme se spolu s několika dalšími zeměmi rozhodli přejít k Egypt Bank na rohu Edgeware Road, protože žádná britská banka nebyla ochotná nám otevřít účet." 

Zdá se, že menší země Commonwealthu, jako například Jamajka a Belize, byly nejaktivnější v prosazování tohoto cíle. Přesto diplomat poznamenal: "Vláda se pokusila tuto situaci utajit a všichni jsme byli vyzváni, abychom o ní mlčeli, dokud nebude vyřešena." V závěru setkání šéfů vlád členských států Commonwealthu (CHoGM) na Maltě v roce 2015 došlo v této otázce k ostrým neshodám mezi Cameronem a představiteli jiných zemí.

Zpráva na Express.co.uk uvádí, že Baronka Patricia Scotlandová byla jmenována generální tajemnicí Commonwealthu. V diskuzi s Cameronem naznačila nutnost řešení této situace. Během svého působení projevila zvláštní zájem o ochranu zájmů menších zemí. Podle zprávy významní hráči jako Spojené království, Austrálie a Kanada možná nedokážou plně ocenit obtíže, jimž čelí menší státy. Přesto bývalý diplomat tvrdí, že tento problém postihuje i menší země ve Spojeném království, které se potýkají s obtížemi při založení bankovních účtů pro svá velvyslanectví. Server Express.co.uk oslovil Úřad pro zahraniční věci, Commonwealth a rozvoj (FCDO) s prosbou o stanovisko. Úřad však bohužel odmítl poskytnout jakýkoliv komentář. 

Nicméně vláda již oficiálně ohlásila svůj záměr důkladněji upravit pravidla týkající se ochrany spotřebitelů v situacích, kdy banky zruší jejich účty. Během tohoto /pozn. red. - již minulého/ týdne zaslala kancléřka Úřadu pro finanční etiku dopis, na který tento úřad reagoval kladně. Plánuje využít své regulační pravomoci k zahájení naléhavého posouzení praxe známé jako ´de-banking´. Hlavním cílem tohoto kroku je prozkoumat dosavadní rozsah rušení bankovních účtů.

Ministerstvo financí jasně oznámilo, že tato zjištění budou sloužit jako základ pro posouzení potřeby přijmout další opatření.

V dopise k britskému dohledovému orgánu FCA, kancléř Jeremy Hunt prohlásil: "Bezpochyby dochází k porušování zákona, pokud jsou bankovní účty rušeny kvůli politickým názorům. Tento trend nesmí pokračovat. Právě jsem se obrátil na finančního ombudsmana, aby co nejdříve prověřil rozsah této praxe a ukončil ji."

Ekonomický tajemník ministerstva financí také napsal ombudsmanovi dopis, v němž představil navrhované reformy, jež budou banky zavazovat k vysvětlení a oddálení veškerých rozhodnutí o uzavření účtů. 

Mezi novými opatřeními bude prodloužení lhůty na oznámení o zrušení účtu na 90 dní, což poskytne zákazníkům více času k zpochybnění rozhodnutí prostřednictvím finančního ombudsmana nebo k nalezení jiné banky.

Banky budou rovněž muset uvést důvody pro zrušení bankovního účtu, čímž se zvýší transparentnost pro zákazníky a usnadní se proces zpochybnění tohoto rozhodnutí.

Tímto způsobem dojde k harmonizaci práv bank podle smluvního práva Spojeného království a povinností souvisejících s pravidly týkajícími se finanční kriminality.

V nedávné době byl přijat zákon, který nyní vyžaduje, aby FCA posoudila postupy bank týkající se politicky exponovaných osob. Cílem je nalézt vhodnou rovnováhu mezi ochranou zákazníků a právem banky regulovat obchodní rizika.

Jeden ze zdrojů sdělil: "Rovněž jsme požádali FCA, aby prověřila, zda finanční instituce dodržují své postupy v souladu se směrnicemi týkajícími se politicky exponovaných osob (PEP) a zda je vhodné tyto směrnice aktualizovat."

Autor článku: DAVID MADDOX, deník Express: 

https://www.express.co.uk/news/politics/1798922/nigel-farage-debanking-scandal-embassies-london

Překlad do češtiny: Nikita Umnov