Britské univerzity budou tvrdě sankcionovány, budou-li porušovat svobodu projevu. Kvůli mizející svobodě slova na akademické půdě vytvořilo ministerstvo školství nový post ředitele pro svobodu slova

Své znepokojení ohledně mizející svobody slova na univerzitách - iniciované především ze strany studentů - vyjádřil profesor Arif Ahmed / na snímku BBC/, nově jmenovaný ředitel pro svobodu slova na univerzitách. Toto místo bylo vytvořeno v rámci Úradu pro studenty univerzit, rezortem pod ministerstvem školství.  

Potlačení svobody projevu na anglických univerzitách je „vážným důvodem k obavám“, řekl BBC nový šéf svobody projevu v Úřadu pro studenty (OfS).

Profesor Arif Ahmed se po svém letošním jmenování zavázal hájit všechny názory.

Řekl, že Spojené království za posledních 10 let výrazně kleslo v mezinárodním indexu hodnotící akademickou svobodu.

Jeho najímání následuje po několika případech „neplatformování“, kdy je kontroverznímu řečníkovi zakázán vstup na akci.

V květnu se konala demonstrace stovek lidí mimo přednášku genderově kritické akademičky profesorky Kathleen Stock v Oxford Union.

Demonstranti uvedli, že jsou proti využívání platformy Oxford Union k vyjádření proti-trans názorů.

Profesor Ahmed řekl, že bude bránit právo na pokojný protest, ale rozlišoval mezi pokojnými a rušivými demonstracemi.

V rozhovoru pro BBC před svým prvním velkým projevem v nové roli řekl, že OfS, která reguluje vysokoškolský systém v Anglii, byla při ochraně svobody slova "zcela politicky neutrální".

"Myslím, že mohou existovat oblasti, kde je vážný důvod k obavám - a chci zdůraznit, že to přichází ze všech stran politického spektra."

Car Arif Ahmed za svobodného slova se rozhodl hájit všechny názory. Za porušování svobody slova hrozí univerzitám pokuty. 

Řekl, že šíře obav o svobodu projevu na akademické půdě sahá od obav z toho, co mohou lidé říkat ve třídách, až po to, co mohou lidé zkoumat.

Na otázku, zda by měl být na akademické půdě vyjádřen názor Rishiho Sunaka, vyjádřený na konferenci Konzervativní strany, že „muž je muž a žena je žena“, řekl: „Pokud lze zákonně vyjádřit názor, jako je tento, pak ano, ale je tomu i naopak."

Profesor Ahmed dodal: „Není pochyb o tom, že máme jakýkoli zájem na kulturních válkách – nemáme – nebo že máme jakýkoli zájem bránit jakoukoli politickou stranu – absolutně nemáme."

"Na obou stranách jakéhokoli problému budeme stejně důrazně bránit práva na svobodu projevu studentů, akademiků a hostujících řečníků."

Citoval také klesající hodnocení Spojeného království v indexu akademické svobody, který shromažďuje údaje o svobodě projevu od roku 1900.

Nový zákon, schválený začátkem tohoto roku, říká, že univerzity mají nyní povinnost „zabezpečovat“ a „propagovat důležitost“ svobody slova a akademického projevu. Poskytovatelé vysokoškolského vzdělávání a studentské svazy, které nebudou dodržovat, mohou čelit sankcím, včetně pokut.

Profesor Ahmed bude také dohlížet na nový systém stížností pro studenty, zaměstnance a hostující řečníky, kteří by mohli žádat odškodnění, pokud by utrpěli porušení povinností univerzity v oblasti svobody projevu.

Tento proces stížností vstoupí v platnost příští rok v srpnu a v současné době probíhá konzultace.

Očekává se, že profesor Ahmed ve svém pondělním projevu na Kings College London řekne, že bude chránit lidi, kteří chtějí vyjádřit svůj názor na "Brexit... na sochy, nebo zájmena, nebo kolonialismus, nebo potraty nebo práva zvířat nebo Ulez" .

Některý projev, například ten, který se rovná obtěžování nebo podněcuje k násilí, není chráněn zákonem ani svobodou projevu.

„Můžete mluvit nebo psát jako marxistka, postkoloniální teoretička, genderově kritická feministka nebo cokoli jiného – pokud to děláte v mezích zákona,“ tento postoj se očekává od prof. Ahmeda.

Dodává, že svoboda slova umožňuje lidem uvažovat o různých úhlech pohledu, což z ní dělá „základní“ vysoce kvalitní vysokoškolské vzdělání: „Pro mnoho studentů může být univerzita jediným obdobím v životě, kdy mají čas a relativní svobodu pustit se do tohoto průzkumu."

Autoři článku: Nathan Standley & Branwen Jeffreys

Zdroj: https://www.bbc.co.uk/news/education-67033191